Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

I FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POWIECIE WYSZKOWSKIM

URLOP w dnia 8-11.06.2023 r.

Spółdzielnia Socjalna Integracja wspiera potrzebujących z Zabrodzia

Spółdzielnia Socjalna Integracja we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zabrodziu oraz Gminą Zabrodzie postanowiła wesprzeć osoby potrzebujące i pozbawione „dachu nad głową”, przez ustawienie kontenera mieszkalnego. Będzie on istotnym narzędziem wsparcia socjalnego odpowiadającego na potrzeby lokalnej społeczności, a w szczególności osób doświadczających sytuacji kryzysowych wynikających ze zdarzenia losowego czy kryzysu bezdomności. Kontener posiada podłączenie do prądu, wody oraz piecyk umożliwiający ogrzewanie i gotowanie.

Sytuacje losowe i straty materialne i emocjonalne z nimi związane są bardzo obciążające. Zapewnienie mieszkańcom w tych trudnych chwilach szybkiej i nieodpłatnej pomocy mieszkaniowej umożliwi im odbudowę poniesionych strat, będzie dawało poczucie bezpieczeństwa, ułatwi  powrót do samodzielności, a w odniesieniu do lokalnej społeczności obniży procent osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dodatkową wartością tej formy pomocy mieszkańcom jest mobilność takiego kontenera i możliwość ustawiania go w zależności od „potrzeby chwili”. Działanie to było możliwe dzięki zwycięskiemu projektowi Spółdzielni Socjalna Integracja w programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać można na stronach www.raport.pse.plwww.wzmocnijotoczenie.pl

28 października 2021
Czytaj więcej o: Spółdzielnia Socjalna Integracja wspiera potrzebujących z Zabrodzia