Jesteś tutaj: Start / Praca w Spółdzielni


Praca w Spółdzielni

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Zapraszamy do składania ofert na odbycie stażu w Spółdzielni na stanowisku "pomoc kuchenna" oraz "wydawca potraw"
 
Miejsce wykonania stażu: Spółdzielnia Socjalna Integracja, Adelin 46
 
Wymagania:
• Status osoby bezrobotnej ( osoba zarejestrowana w Urzędzie Pracy)
• Aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
• Chęć do pracy
Gwarantujemy zatrudnienie po stażu, pracę w zgranym zespole pracowników oraz ciepły posiłek.
 
Kandydatów prosimy o przesyłanie CV na adres mail:
integracja@zabrodzie.pl
 
Zastrzegamy, że odezwiemy się do wybranych kandydatów
 
Termin zgłoszeń upływa: 11.06.2021r.

Administratorem Państwa danych osobowych w procesie rekrutacyjnym jest Spółdzielnia socjalna Integracja z siedziba w Adelinie, kontakt email: integracja@zabrodzie.pl, tel. 792793412. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji osób do odbycia stażu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz administratora. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed  jej cofnięciem. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Przetwarzanie podanych danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.