Jesteś tutaj: Start / O nas


O nas

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

W lutym 2020 rozpoczęła działalność  Spółdzielnia Socjalna „Integracja” założona przez władze Gminy Zabrodzie i Powiatu Wyszkowskiego jako spółdzielnia socjalna osób prawnych. Spółdzielnia socjalna „Integracja” będzie świadczyła m.in. usługi gastronomiczne dla podmiotów z gminy Zabrodzie i Powiatu Wyszkowskiego. Spółdzielnia oferuje zatrudnienie osobom zagrożonym wykluczeniem z rynku pracy.

Celem Spółdzielni jest:

  • przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społeczny, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa oraz umożliwienie osobom pozostającym bez pracy i niepełnosprawnym aktywizacji zawodowej;
  • prowadzenie działalności edukacyjno-kulturowej, docelowo w formie szkoleń, kursów, warsztatów, jak i prowadzenie działalności gospodarczej;
  • realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna.

Powstanie spółdzielni było możliwe dzięki wsparciu merytorycznemu i zaangażowaniu Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomi Społecznej.